دستهایم خالی

سایه ام سرد

 و قلبم

غمگین...

ذهنم سرشار

از یادت

روزهایم خالی...

از قدمهایت

........................

از اینجایی که من هستم تا آنجایی که تویی فاصله ای نیست

کافیست چشمانمان را ببندیم!

کافیست حلقه ی دستمان را لمس کنیم

کافیست؟...

این را کجا خوانده بودم روزها پیش...

 

+ دلم سوخته...

/ 0 نظر / 5 بازدید