به من نیمده خاطره بنویسم نه؟!!

کلا خاطره نویسی به درد بیان فقط اتفاقات روزمره میخوره نه چیز دیگه در حالی که من دلم میخواد شرح حالمو بنویسم

و غم و شادی و

واقعا این روزا مغزم داره با این زبان روسی منفجر میشه

منفجر میشه نه

همین امروز پکید

الانم چشمام فقط کار میکنه

نه چیز دیگه

/ 0 نظر / 11 بازدید