...

شاید اگه هیچ حرفی نبود اینا فقط چند تا نقطه بودن

احساس میکنم اینا ام دلشون میخواد حداقل یه بار فقط سه تا نقطه ی خالی باشن و دیگه هیچی

سه تا نقطه ام آخه انقدر سنگین...

/ 0 نظر / 8 بازدید